Om oss

Affärsidé

• Daxoil AB är ett säljföretag med huvudinriktning av smörjmedel samt bilvårdsprodukter både mot konsument och till den professionella marknaden.


• Daxoil AB skall vara en stark samarbetspartner som grundar sig på bra produkter, bra prisbild samt besitta stor produktkunskap.
 

• Daxoil ABs produkter skall säljas och marknadsföras till den nordiska marknaden via återförsäljare, kedjor samt storförbrukare.
 

• Daxoil AB skall värna om miljön, dels i sina produktval som i sina egna rutiner, samt vara ett lönsamt företag som genererar vinst, vilket skapar möjligheter till vidareutveckling.
 

• Daxoil AB skall även kunna erbjuda andra produkter som är anpassade för de olika kundsegmenten.
 

• Daxoil ABs medarbetare skall känna en stark tilltro för företagets policy, målsättningar och värderingar.
 

• Daxoil AB skall sälja och marknadsföra högkvalitativa produkter, då gärna med inriktning mot starka varumärken.

Miljöpolicy

Vi inom Daxoil AB strävar mot och arbetar för en kontinuerlig utveckling och förbättring av våra produkter med målsättningen att de skall vara så skonsamma mot miljön som möjligt. Detta innebär att:


• våra produkter skall som ett minimumkrav uppfylla gällande lagstiftning inom de områden där detta är tillämpligt.


• våra produkter skall genom hög renhetsgrad och lång livscykel förlänga användarens bytesintervaller och därigenom förebygga föroreningar, reducera avfall och resursförbrukning.


• i samarbete med våra kunder, leverantörer, myndigheter och intresseorganisationer verka för bättre resursutnyttjande i ett längre perspektiv.


• vi skall främja en öppen dialog i miljöfrågor.


• att alla aktiviteter skall vara långsiktiga och baseras på ett livscykelperspektiv och att vi därigenom medverkar till en varaktig och hållbar utveckling.